Sertifikaat
Kodu > Meist > Sertifikaat

ISO 9001: 2008 määratleb kvaliteedijuhtimise süsteemi nõuded organisatsioonile

peab näitama oma suutlikkust järjepidevalt pakkuda toodet, mis vastab klientide ja kohaldatavatele seadusandlikele ja regulatiivsetele nõuetele, ning selle eesmärk on parandada klientide rahulolu süsteemi tõhusa rakendamise kaudu, sealhulgas protsessid süsteemi pidevaks parendamiseks ja kliendile vastavuse tagamiseks ja kohaldatavaks seadusjärgsed ja regulatiivsed nõuded.

Kõik ISO 9001: 2008 nõuded on üldised ja on mõeldud kasutamiseks kõikidele organisatsioonidele sõltumata nende tüübist, suurusest ja pakutavast tootest.

Kui ISO 9001: 2008 nõudeid ei saa kohaldada organisatsiooni ja selle toote olemuse tõttu, võib seda arvestada välistamiseks.

Erandite tegemise korral ei ole ISO 9001: 2008 nõuetele vastav nõue vastuvõetav, välja arvatud juhul, kui need välistused on piiritletud punktis 7 sätestatud nõuetega ning sellised väljaarvamised ei mõjuta organisatsiooni suutlikkust ega vastutust pakkuda klientidele vastavat toodet ja kohaldatavaid kohustuslikke ja regulatiivsed nõuded.

image.pngimage.png